top of page

Våre 
prosjekter

gneist_edited.jpg
ragn sells.png
fana.png
west coast.png

GNEIST ARENA 

2023 - 2024 . Grunnarbeider for ny idrettshall på 6700m2 BRA ved Siljøstølen,  like ved Fana Stadion . Arbeidene består av massutskiftning , transport og gravearbeider. 

Gneist .jpg
img-20231222-142050336.jpg
20240104-101905.jpg

FSG

2023 : Fjellhallen på Stend. Grøftearbeider , sprengningsarbeider , transport , legging av rør og montering av kummer i fjellhallen på Stend.

RAGN SELLS

2023:  Stend- Rådalen. Grunnarbeider for ny bilsaneringshall på 2000 m2 . Arbeidene omfattet prosjektering av grunnabeider , masseutskiftning , transport , avretting klar for ny betongplate , forstøtningsmurer m.m

img-20230825-145103818.jpeg
1080.jpeg

WEST COAST INVEST AS

Kokstadflaten , totalentreprise , ny infrastruktur med opparbeidelse av ny gang-og sykkelsti.

SCANDIC FLESLAND AIRPORT

Ansvarlig for utførelse av alt grunnarbeid.  

bottom of page